MYJNIA SAMOCHODOWA

REGULAMIN

 1. Regulamin dotyczy Myjni Warszawska 285 zwanej dalej myjnią.
 2. Myjnia otwarta jest dla klientów 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 3. W trosce o bezpieczeństwo klientów myjnia jest pod stałym dozorem kamer i agencji ochrony.
 4. Na terenie myjni obowiązują zasady ruchu drogowego.
 5. Na terenie myjni można skorzystać z usług mycia, odkurzania dla wszystkich typów pojazdów o masie całkowitej do 4 ton i nieprzekraczających wysokości 2,8 m na stanowiskach 1,2,4,5,6 (np.: rowery, motocykle, samochody osobowe, vany) oraz wysokości 3,8 m na specjalnie do tego przystosowanym stanowisku 3, które przeznaczone jest dla wyższych pojazdów typu bus.
 6. Płatności za usługi mycia, odkurzania w myjni dokonuje się poprzez wrzucenie odpowiedniej ilości monet do paneli wrzutowych na stanowisku, można również dokonać płatności kartą płatniczą lub kartą lojalnościową.
 7. Płatności za usługi myjni można dokonać bezgotówkowo, używając karty płatniczej, poprzez wybranie na panelu sterującym przycisku płatność kartą oraz późniejszym ustawieniu żądanej sumy przyciskiem +. Następnie należy zbliżyć, przeciągnąć lub wsunąć kartę do terminala płatniczego, umieszczonego na panelu sterującym stanowisk 1,2,3,4,5,6 myjni.
 8. Istnieje techniczna możliwość wymiany banknotów na bilon w rozmieniarce banknotów umieszczonej na przedniej ścianie kontenera technicznego.
 9. Przed rozpoczęciem mycia klient zobowiązany jest wyłączyć silnik pojazdu, zaciągnąć hamulec ręczny lub włączyć bieg oraz zamknąć okna w samochodzie.
 10. Częścią myjni jest odkurzacz samoobsługowy.
 11. Klienci zobowiązani są do przestrzegania szczegółowych instrukcji obsługi myjni, które znajdują się na modułach myjni.
 12. Zabronione jest:
  a) mycie ręczne pojazdów, a także ich silników
  b) stosowanie własnych środków myjących i narzędzi
  c) kierowanie strumienia wody na ludzi i zwierzęta
  d) mycie własną szczotką gąbką lub szczotką myjni bez wykupionego programu mycia
  e) jednoczesnego użytkowania w tym samym czasie pistoletu i szczotki
  f) blokowanie stanowiska np. poprzez wycieranie samochodu na stanowisku
  g) mycie przestrzeni ładunkowych i zbiorników zawierających substancje pyliste, ropopochodne, łatwopalne, drażniące lub szkodliwe dla środowiska
  h) wlewania olejów lub innych płynów do kratek ściekowych
  i) odkładanie pistoletu lub szczotki na podłoże – każde z narzędzi posiada stojak do tego przeznaczony
 13. Wysoka jakość urządzeń myjących oraz przestrzeganie instrukcji zawartej na stanowiskach zapewnia bezpieczne i efektywne mycie pojazdów. Najlepszy efekt mycia uzyskuje się przy skorzystaniu ze wszystkich programów według kolejności zawartej w instrukcji.
 14. Właściciel obiektu nie odpowiada za szkody powstałe na terenie myjni, przed i po wykonaniu usług mycia, usługi mycia pod wysokim ciśnieniem czy odkurzania.
 15. W przypadku niezastosowania się do regulacji zawartych w regulaminie korzystania z samoobsługowej myjni, właściciel nie odpowiada za powstałe szkody.
 16. Wjazd na myjnie i korzystanie z niej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 17. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.04.2022r.